De Stichting

Stichting “De Wijhese Molen” is een stichting die in 1975 is opgericht.

De doelstelling van de Stichting was destijds de restauratie van de molen in het Overijsselse dorp Wijhe.

Het doel werd bereikt: de geheel gerestaureerde molen werd officieel in werking gesteld op 6 oktober 1979.

In 1990 is de Stichting ook eigenaar geworden van molen “De Vlijt” in Marle.

 

De doelstelling van de Stichting is thans: het behoud van de twee Wijhese molens, en het op gezette tijden laten draaien van deze molens.

 

 

Stichting “De Wijhese Molen” is een ANBI, oftewel een Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Stichting is officieel door de Belastingdienst als zodanig erkend, hetgeen inhoudt dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn van de belasting.

 

Gegevens:

Naam: Stichting “De Wijhese Molen”

Bankrekening: NL74RABO0373009119

Fiscaal nr: 0045.00.337

KvK nr: 41244036

Contactgegevens: email: info@wijhesemolen.nl . Postadres:  p/a Oude Raalterweg 8, 8131SH Wijhe.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:
W. Veenstra
Leden:
J.A. Arink
C.T. van Bunningen
E. de Jong
G. van der Hoef
Secretaris/Penningmeester:
E. van der Leeuw

Beloningsbeleid:
De Stichting bestaat geheel uit vrijwilligers

Beleidsplan, doelstelling:
Het maalvaardig houden van twee molens in de voormalige gemeente Wijhe.

Aktiviteiten:
-Het op gezette tijden laten draaien van de molens, door vrijwillig molenaars.
-Het zorg dragen voor tijdig onderhoud en reparatie.

Financiele verantwoording:

Inkomsten 2020:
Donaties, legaten:                                     €  12038
Subsidie, Rijks- en Gemeentelijke:       €  88719
Huur, rente en overige inkomsten:       €    5707

Uitgaven 2020:
Reparatie en onderhoud:                        €   52684
Verzekeringen en Belastingen:              €    8158
Overige uitgaven:                                      €    1061